Komenda 1

Kaj so te čudne table v gozdu?

Če je kdo na svojem sprehodu že srečal kake table naj se jih nikar ne ustraši! Niso bili kakšni učitelji, ki vam ne dajo miru niti v gozdu, niti vandali ki puščajo odpadke po gozdu, postavili so jih skavti.

“Nekdo je rekel, da mladim manjka okolje. Mi okolje imamo in ga lahko ponudimo v skavtstvu. Tisto, kar je Bog dal na razpolago vsem: Zrak, radost in biti koristen drugim.” je rekel naš ustanovitelj Bi-Pi. Čez leto in na taborih se trudimo spoznavati naše okolje, včasih kaj za malico poiščemo kar v gozdu, vemo, da brezino lubje gori celo v dežju in da so smrekove veje najboljše netivo. Ponoči gledamo zvezde, podnevi pa vse to zelenje, ki nam ga je Gospod dal, se čudimo, občudujemo in si želimo, da ne bi bili edini.

In ker je Bi Pi rekel tudi: “Na pravi poti je tisti, ki skrbi za srečo drugih. Skušajte zapustiti ta svet za spoznanje boljši kot ste ga prejeli”, smo se tega lotili kar konkretno.

Vsak vod je pripravil učno pot, sestavljeno iz petih tabel, ki so jih naredili sami. Table so razporejene po pešpoteh okrog skavtskega fevda (naprej od lovske koče na Križu), Belcijanovega mosta in velikega bajerja v gozdu. Volkovi pa so se podali v gozd med cerkvenim hribom in Podborštom. Na vsaki tabli je eno drevo, ena žival in ena užitna rastlina, ki jo najdemo na tistem območju ter kratek opis. Upamo da bodo table ostale na svojih mestih in komu polepšale sprehod po gozdu, ga kaj novega naučile ali pa le opomnile, kako lep je naš svet.

 Katarina Pavlinič, Simpatična čebela