Komenda 1

Tabor VV 2010

Nekega sončnega velikega srpana, pisalo se je leto Gospodovo tisoč petsto sedemnajsto, je našo prelepo kmetijo napadla presneta nesnaga turška in ni nam preostalo drugega, kot da si poiščemo nov domek. Nakar med divjim begom srečamo gručo pobičev in dekličev…