Komenda 1

Kontakti

Stegovodja:
Ana Jagodic: 041 330 069

Volčiči in volkuljice (VV):
Ana Zotler: 051 847 704
Polona Zotler: 051 847 706
Katja Jerič: 070 291 342

Izvidniki in vodnice (IV):
Monika Lah: 031 535 496
Dominik Maleš: 051 846 368
Katarina Romšak: 041 822 804
Jakob Stele: 051 874 428

Noviciat popotnikov in popotnice (NoPP):
Lucija Jurkovič: 040 662 377

Popotniki in popotnice (PP):
Ana Kepic: 041 852 685
David Osolnik: 030 337 400
Urban Rems: 070 553 311

Fevd (skavtski travnik):
Lucija Jurkovič: 040 662 377

Splošno / internetna stran:

komenda1 mail