Komenda 1

Kontakti

Stegovodja:  

Ana Jagodic, 041 330 069

Volčiči in volkuljice (VV):
Ana Zotler, 0510 847 704
Polona Zotler, 051 847 706
Urban Rems, 070 553 311
Alenka Ravnikar, 030 358 035
 
Izvidniki in vodnice (IV):
Milena Rems, 041 246 537
Lucija Jurkovič, 040 662 377  
Tomaž Rode, 041 929 278
Dominik Maleš, 051 846 368

 

Popotniki in popotnice (PP):
Magdalena Rode, 041 921 35
Ana Kepic, 041 852 685
David Osolnik, 030 337 400
 

Fevd (skavtski travnik):
Lucija Jurkovič, 040 662 377

 

Splošno / internetna stran:
komenda1 mail